Alvarinho, Pomerol, Chili en Bubbles !

23/02/2017 - Nieuw-Zeeland, Chili, Frankrijk ...
Een kleine reis rond de wereld in enkele seconden!

Albariño voor de Nieuw-Zeelanders


Nieuw-Zeeland is op zoek naar meer diversiteit binnen zijn productie van witte wijnen, die momenteel heel sauvignon-gericht is. En het lijkt erop dat ze met albariño een nieuw stokpaardje gevonden hebben, zij het in de meest vochtige wijnstreken.
De eerste aanplantingen dateren van 2009 en de wijngaard die vandaag albariño produceert is niet groter dan een 30-tal hectare. Hoe dan ook zijn er meer en meer wijndomeinen die interesse hebben. Niet alleen voor de lokale markt, maar vooral voor de export, met name naar het Verenigd Koninkrijk. Daar worden albariñowijnen reeds gesmaakt dankzij de wijnen van Rias Baixas. Dankzij de Spanjaarden, die deze wijnen ook op andere markten willen slijten, wint albariño stilaan aan meer bekendheid. Toch zijn er nog veel landen die er totaal niet mee vertrouwd zijn.

Producenten van pomerolwijnen, ….

waarvan de wijnkelders zich buiten de AOC bevinden, kunnen verder blijven produceren.

De Franse Raad van State (Conseil d’Etat) heeft zonet een deel van het appellatiedecreet 2014-904 geschrapt dat betrekking heeft tot de appellatie Pomerol, waarin stond dat de producenten verplicht waren hun wijnen te vinifiëren en opvoeden binnen de geografisch afgebakende zone van Pomerol.
Zo bepaalt de Raad van State in het kwaliteitshandvest (cahier des charges) van de AOC Pomerol dat er geen enkel natuurlijk element te rechtvaardigen valt dat de noodzaak aanhaalt van het vinifiëren, bewerken en opvoeden van de wijnen binnen de geografische zone van productie. In het hoofdstuk IX, met als titel ‘Transformatie, verwerking, opvoeding, verpakking en stockering’, wordt gesteld dat de vinificatie ‘conform de lokale, rechtschapen en standvastige gebruiken’ moet plaatsvinden en de ‘link met de origine’ enkel slaat op de natuurlijke en technische factoren van het wijnbouwbeleid.
Hoe dan ook kunnen de eisers reeds decennialang de vinificatie, verwerking en opvoeding van hun wijnen buiten de geografische zone van productie van de AOC Pomerol doen plaatsvinden en ondertussen genieten van de AOC Pomerol. Ook zijn er geen stukken in het dossier te vinden of argumenten van het ministerie van Landbouw, Voeding en Bosbouw, het INAO of het Wijn- en Landbouwsyndicaat van Pomerol dat de plaats van de wijnkelders, zoals die van de eisers, in de onmiddellijke nabijheid van de geografische zone van productie, net zoals het transport van de druiven, dat deze schade kunnen toebrengen aan de kwaliteit en de karakteristieken die eigen zijn aan de wijnen van de AOC Pomerol.

Nog volgens de Raad van State, rekening houdend met alle omstandigheden, voor zover een verandering van het kwaliteitshandvest van de AOC Pomerol gehomologeerd wordt die geen afbakening van geen enkele dichtbijgelgen productiezone voorziet en dus alle winst van deze appellatie uitsluit van producenten die hun wijnen niet vinifiëren, verwerken en opvoeden binnen de geografische zone van productie, bevat het bestreden decreet een beoordelingsfout.
Daardoor en zonder dat het nodig is andere rechtsmiddelen van hun verzoek te onderzoeken, zijn de SCEA Château Siaurac en andere domeinen gerechtigd om de annulatie van dit bestreden decreet aan te vragen, voor zover een wijziging in het kwaliteitshandvest van de AOC Pomerol gehomologeerd wordt waar afstand genomen wordt tot het overgaan van de afbakening van een zone in de onmiddellijke nabijheid van deze appellatie.
Het is de derde keer in zes jaar tijd dat de Raad van State deze wijziging in het kwaliteitshandvest annuleert, dat reeds meerdere bewerkte versies kende.
Bijkomende vraag : kan deze beslissing toepasbaar zijn op vergelijkbare reglementen in Maury en Vouvray ?

Vuurzee verwoest een deel van Chileense wijngaarden


In de afgelopen weken is er een stuk van het Chileense wijnpatrimonium verdwenen. In het midden van het land, meer bepaald in Valle del Maule en Valle de Colchagua, zijn er reeds meer dan 40.000 hectare wijngaarden in rook opgegaan. Onder hen enkele van de oudste van het land met druivenstokken país van meer dan 150 jaar oud, zoals bij Bisogno in Cauquenes.
Chili kende dit jaar een nooit eerder geziene droogte.

Binnenkort schuimwijnen van de IGP Méditerranée


De Franse Raad van State (Conseil d’Etat) verwierp het verzoek van Crémants de France die tegen de productie van schuimwijnen in de IGP Méditerranée waren. Tegelijkertijd werd het recht tot het maken van schuimwijnen verworpen voor de IGP d’Oc.
Naar het schijnt is deze beslissing van het hooggerechtshof gebaseerd op de vroegere schuimwijnproductie in dit gebied. Gezien de uitgestrektheid en de uiteenlopende kenmerken van de IGP Méditerranée, die zich uitstrekt van Corsica tot aan het departement van de Rhône, vragen we ons af waarom deze vraag meer legitiem is ten oosten van de Rhône dan ten westen …

Voor meer “News”, klik hier

Geef een reactie