biodynamite

De beslissing van Nicolas Joly (Coulée de Serrant) om Interloire te verlaten, interesseert me net zoveel als om het even welke andere consument.
Of toch niet helemaal.
Onafhankelijk van de kleine productie van deze wijngaard van 7 hectare en de prijs van de wijnen, verandert het feit of meneer Joly wel of niet bij een overkoepelende wijnbouwersorganisatie of interprofession aangesloten is niets aan mijn koopgedrag.

Biodynamiet

BoumMaar zijn argumenten om Interloire definitief de rug toe te keren, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen.
Alles bij elkaar genomen wil meneer Joly geen bijdragen meer betalen aan een organisme dat, volgens hem, de belangen steunt van grote wijnproducenten en wijnbouwers die niets met terroir te maken hebben. Wat hem betreft is het een filosofische kwestie.
Primo, het is reeds een tijd geleden dat hij overigens nog bijdragen betaalde. Hij werd er trouwens voor veroordeeld.
Secundo, een interprofession moet bij zijn aangesloten wijnbouwers, al naargelang hun productiemethodes, geen selectie doorvoeren. Dat is hun taak niet.
Een interprofession groepeert diverse appellations en binnen die appellations al zij die daar aanspraak op maken: handelshuizen, particuliere wijnbedrijven, coöperaties, biologische, biodynamische of traditionele wijnbouwers. Een interprofession verdedigt de belangen van alle aangeslotenen.
Natuurlijk kunnen we onze eigen mening hebben over de doeltreffendheid van deze interprofessions, over hun strategie. Ook de legitimiteit van hun acties kan in vraag gesteld worden.
Het is zelfs mogelijk dat een AOP zich uit een interprofession terugtrekt en de bijdragen naar eigen goeddunken spendeert, wat Bourgueil bijvoorbeeld deed.
Sedert 2011 is La Coulée de Serrant een appellation op zich. Nicolas Joly is de enige producent. Eens zijn ODG ( controle-organisme ) goed functioneerde, kon hij Interloire probleemloos verlaten. Verbazend eigenlijk dat hij zo lang wachtte.
Maar ik zou hem dankbaar zijn niet te gaan schelden op al zijn collega-wijnbouwers. Dat hij eerst tot tien telt vooraleer hij een positie inneemt die algemeen verdedigbaar is – zijn eigen ding doen en niet meer betalen voor zaken waarvan hij denkt geen baat bij te hebben – dan krenkende en laag-bij-de-grondse overpeinzingen rond te bazuinen.
Ik citeer: ‘ Zij die sedert enkele decennia biologisch of biodynamisch werken en daardoor wijnen produceren die de expressie van het terroir weerspiegelen, zien hun bijdragen opgesoupeerd worden om de charme te bewieroken van totaal ontheemde wijnen: wijnen zonder ziel, zonder wortels, zonder geschiedenis. In geen enkel geval kunnen we accepteren dat een puristische instelling gedurende meer dan dertig jaar technische wijnen en wijnen met een authentieke smaak op dezelfde hoogte plaatst. Maar Interloire, waarvan de belangen ook financieel zijn, heeft nooit naar dat deel van wijnbouwers geluisterd, ondanks herhaaldelijke verzoeken. ’

Hallo, zei er iemand iets over solidariteit onder wijnbouwers ? Of is die ondertussen ge(bio)dynamiteerd ?
Meneer Joly, uw persoonlijk engagement is eerbaar, uw wijnen zijn dat ook ( als we de kans krijgen ze te proeven ). Maar die van uw collega’s zijn dat evenzeer, en u bent het die alle wijnbouwers over dezelfde kam scheert: wijnbouwers die niet zoals u denken, niet zoals u gebruik maken van koehoorn, zij die geen Grand Cru zoals u in hun bezit hebben. Wat ook uw grieven mogen zijn tegen uw interprofession, ze geven u het recht niet om uw buren te kleineren – collega-wijnbouwers schrap ik hier even.

Ik wens uw ‘eenmanszaak’ ODG al het beste. U hoeft voortaan alleen nog met uzelf rekening te houden, wat, tenzij u totaal schizofreen zou worden, u toelaat uw eigen ideeën te volgen, met uitzondering van alle andere. Korte gedachte: u bent reeds de enige 100% biodynamische AOP van Frankrijk. Binnenkort bent u ook de enige spreekbuis.

Ik vraag me alleen af waarom u eigenlijk niet nog verder gaat ? Waarom zou u het hele AOP-systeem niet verlaten? Vindt u het niet vervelend dat u dat acroniem met andere mensen moet delen, met wijnbouwers die het ‘licht’ niet gezien hebben?

Ondertussen blijf ik rustig verder alle soorten Loirewijnen proeven, zelfs wijnen die u als ‘ totaal ontheemd ’ bestempelt: AOP, IDG of Vin de France-wijnen, zonder hun biodynamische toegevoegde waarde te vooroordelen, noch hun veronderstelde link met het terroir, maar steeds met dezelfde taak, die van informatie geven, boven de vloek die u erover uitspreekt.

Er zijn biologische, biodynamische en volledig natuurlijke wijnen die ik erg goed vind ( helaas niet de uwe, omdat ze vorig jaar niet gepresenteerd werden tijdens de proeverij van Savennières ), naast de nog vele andere wijnen die ik beslist kan appreciëren. Een filosofische kwestie is het: die van de vrijheid van het proeven.

Hervé Lalau

 

Geef een reactie