Canon of Fronsac?

Beide appellaties grenzen aan elkaar en delen hetzelfde massief met zijn meer- en zeesedimenten waarvan de toppen een hoogte bereiken van zo’n 90 meter. De appellatie Canon Fronsac geldt slechts voor twee van de zeven gemeenten: Saint-Michel de Fronsac en Fronsac.

Het bestaan van beide parallelle appellaties is reeds oud. De appellatie Bordeaux Côtes de Fronsac werd officieel geboren in 1937 en de appellatie Côtes de Canon Fronsac in 1939. Verscheidene keren werd gepoogd om de twee te laten samensmelten maar dit project werd omwille van verschillende waaronder menselijke, redenen nooit gerealiseerd.

Toch is het uit historisch oogpunt een feit dat het begrip Côte de Canon reeds veel ouder is dan dat van Fronsac. Eenvoudigweg omdat er hier tijdens de vorige eeuwen domeinen met een grootse reputatie gevestigd waren die in die tijd de loef af staken van hun collega’s uit Saint-Emilion.
Maar de reden voor die reputatie van hun wijnen dient ongetwijfeld gezocht te worden in de componenten van de bodem die de handtekening dragen van deze grote wijnen.
Inderdaad, wanneer we de variaties van het terroir van Fronsac van naderbij bekijken, dan vallen zekere gelijkenissen op met de terroirs van Saint-Emilion.
Op de plateaus van Fronsac treffen we hetzelfde onderscheid aan als op het plateau van Saint-Emilion ; nml. dat tussen het plateau van Saint-Martin in het westen (plaats – voor een gedeelte – van de premiers crus classés) en het plateau van Saint-Christophe des Bardes. Op het eerste verschijnt de zeekalk aan de oppervlakte, terwijl die op het tweede bedekt wordt onder een mantel van leem. Dat zijn exact dezelfde verschillen die we terugvinden tussen het gedeelte van het plateau dat Saint-Michel de Fronsac omcirkelt (onder de A.O.C. Canon Fronsac) en het centrale gedeelte van het plateau van Fronsac: kalk langs de ene kant, leem langs de andere.
Idem dito voor de hellingen: die van Fronsac bestaan vooral uit kalkzandsteen net zoals in Saint-Emilion; maar de hellingen van Saint-Michel de Fronsac in Fronsac genieten dan weer van én een zuidelijke expositie, én een sedimentaire oppervlakte, waar zich puin van het plateau heeft afgezet en bijgevolg rijker is aan kalkelementen. Dat in tegenstelling tot de andere hellingen stroomafwaarts van het leemrijke plateau.
Dient daarbij nog gevoegd te worden de diep uitgesneden ravijn binnen dit gedeelte van de hellingen, wat natuurlijk gezorgd heeft voor een microklimaat dat de wijncultuur gunstig beïnvloedt.

Fronsac en Canon Fronsac in enkele cijfers

De appellatie Fronsac is de grootste van de twee met bijna 850 ha. Canon Fronsac telt slechts zo’n 300 ha.
Samen vertegenwoordigen beide appellaties 130 onafhankelijke wijnbouwers en 40 boeren die ten dienste staan van de coöperatie van Lugon.
De appellatie schrijft een minimum aanplant voor van 5.000 stokken per ha.
De gemiddelde rendementen bedragen zo’n 55 hl/ha, goed voor een gemiddelde jaarlijkse productie van zo’n 8 miljoen flessen.
Fronsac is het land van de merlot (78% van de aanplant), aangevuld met cabernet franc (13%), cabernet sauvignon (7%) en malbec (2%).

Er bestaat dus duidelijk – vanuit geologisch oogpunt – een onderscheid tussen de terroirs van Canon Fronsac en de andere terroirs van Fronsac.
We zouden dus kunnen denken dat de domeinen in Canon Fronsac, indien althans de wijngaarden aangeplant zijn op de hierboven beschreven terroirs, voorbestemd zijn om grootse wijnen te produceren met een natuurlijke elegantie, en dat in tegenstelling tot de andere domeinen uit de regio die heel wat meer werk moet verrichten om tot hetzelfde resultaat te komen. Ik hoor hier al sommige wijnbouwers morren. Het gaat hier natuurlijk niet om een algemeenheid en het is inderdaad zo dat de notie terroir slechts op een aantal gevallen van toepassing is. Trouwens we hebben het nog niet eens gehad over de zandsteen of over het noordelijk kalkrijk plateau… Maar, wanneer ik de talrijke proeverijen vergelijk die ik reeds meegemaakt heb, en vooral deze proeverij, dan valt het toch op dat de gelijkenissen tussen de expressie van de wijnen en hun lokalisatie heus geen toeval is…

Voor andere artikels van ‘Op reis met IVV’, klik hier

Geef een reactie