Chardonnay in Muscadet ? Nee bedankt !

18/01/2019 - Nieuw jaar, nieuwe regels ? In ieder geval vermeldt het nieuwe handvest van de AOC Muscadet, dat door het INAO bekrachtigd werd, dat er voortaan chardonnay aan Muscadet mag toegevoegd worden.

Voor zij die graag wettelijke literatuur lezen, dit is de link.

Deze aanpassing gaat echter nog gepaard met een zogeheten oppositieprocedure. « Iedereen die daar rechtmatig belang bij heeft, kan een gemotiveerd verweer indienen (…) door te schrijven naar het INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) op volgend adres : 16, rue du Clon, 49000 Angers ».

Als consument denk ik dat ik recht heb om dat te doen, meer bepaald ter bescherming van de consument. Dit zijn mijn beweegredenen.

  • Muscadet is geen regio, noch een dorp. Het is de lokale naam van een druivenras dat enkele voorname ampelografen identificeerden als melon de bourgogne (simpelweg afgekort tot melon, om de Bourgondiërs niet te kwetsen … die het niet meer gebruiken).
  • Muscadet is het woord dat vanaf de 17e eeuw courant gebruikt wordt om dit druivenras van het Pays Nantais aan te duiden. Bovendien is muscadet het enige druivenras dat in 1936 zijn naam aan de appellatie gaf. Niemand kwam op het idee om de druif ‘melon de nantes’ te noemen, omdat deze variëteit simpelweg nooit zo genoemd werd.

Als bewijs citeren we een stuk uit het handvest van Château de l’Oiselinière : « le 20ème jour de janvier de l’an 1635 en noz courtz de Nantes et de Clisson… ont esté présans noble homme Jan GOULLET sieur de LOYSELLINIERE …baille… 78 boysselées de terre… et la planter en bonne plante de vigne blanche de muscadet de quatre pieds de distance… »

Dit is een van de weinige gevallen in Frankrijk waar we een overeenkomst zien tussen het druivenras en het product, en dat reeds meer dan 4 eeuwen lang.

Met de introductie van chardonnay, zelfs als aanvullend druivenras, bestaat deze overeenkomst niet meer. En de consument die te goeder trouw een 100% muscadet (alias melon) denkt te drinken, wanneer hij een Muscadet koopt, loopt voortaan het risico om bedrogen te worden.

Overigens, ook al zou chardonnay beperkt worden tot 10% van de volledige aanplant van een domein, zoals voorgesteld wordt, wat belet een producent om dit percentage te overschrijden in een bepaalde cuvée ? Een cuvée op basis van 100% chardonnay, bijvoorbeeld, zij het nog steeds onder de naam Muscadet ?

Trouwens, wat is de bedoeling van deze toevoeging met chardonnay ? Meer vette wijnen maken, meer massieve, minder Muscadet ? Een stijlverandering ? De productie opvoeren ? En wat belet producenten, die in de streek reeds chardonnay hebben staan, geen uitstekende IGP-wijnen te maken, eerder dan voor verwarring te zorgen in datgene wat juist zo eenvoudig was ?

Nu voor één keer de ‘link met het terroir’ – de fameuze belofte van de AOC’s – ook door het druivenras werkelijkheid wordt, een essentieel onderdeel van het terroir, wordt dat overhoop gehaald !

Hoe komt het INAO (die zweert voor het behoud van de identiteit van de herkomstbenamingen) erbij deze afwijking te steunen en er zelfs borg voor te staan? Leg me dat eens uit !

Bijkomende vraag : waarom is deze verandering enkel voor Muscadet weggelegd en niet voor Muscadet sur Lie of Muscadet met een regionale of gemeentelijke vermelding ? Is het minder erg de algemene herkomstbenaming te verbasteren (die bovendien enkel de naam van het druivenras draagt) dan de andere ?

Stel u voor dat Picpoul de Pinet niet langer gemaakt wordt met piquepoul ? Cabernet d’Anjou niet langer met cabernet ? Gamay de Touraine niet langer met gamay ? Riesling van de Elzas met iets anders dan riesling ? Muscat de Rivesaltes met iets anders dan muscat ?

Hervé Lalau

Voor meer “Voorwoord”, klik hier 

Geef een reactie