In Vino Veritas

Contact

REDACTIE – ADMINISTRATIE – ABONNEMENT:

A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Brussel – België – Tel : +32(0)475 31 00 81
@MAIL: info@invinoveritas.be

HOOFDREDACTEUR: Philippe STUYCK

PUBLICITEIT: A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Brussel – België –
Tel:  +32(0)475 31 00 81 – info@invinoveritas.be

BANK: KBC 438-9040031-36 – IBAN BE46 4389 0400 3136 – BIC KREDBEBB

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel

De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders.