Resistente druivenrassen: muf protectionisme

17/10/2016 - 30 september jongstleden weigerde het CTPS (Comité Permanent Technique de la Sélection) 21 van de 25 voorgestelde resistente druivenrassen in te schrijven in de Franse catalogus (waar alle officieel toegelaten druivenrassen in worden opgenomen), voorgesteld door het Syndicat de Producteurs d'IGP Pays d'Oc en de Fédération des Grands Vins de Bordeaux.

Geen enkel druivenras dat door de IGP Pays d’Oc werd aangevraagd, werd overigens opgenomen.

De voorzitter van de ODG Pays d’Oc, Jacques Gravegeal, schreef een open brief naar de Franse minister van Landbouw Stéphane Le Foll waarin hij vraagt dit dossier opnieuw zeer aandachtig te lezen en deze aanvragen te ondersteunen. Voor meneer Gravegeal is het overduidelijk dat het CTPS zijn missie als gezondheidscontrole-organisme verzaakt, omdat de resistente druivenrassen die aan het CTPS werden voorgesteld reeds allemaal zijn ingeschreven in de catalogi van andere landen van de Europese Unie.

maxresdefault

We verliezen ons in de gissingen die dit comité maakte om deze aanvragen te weigeren (die omdat ze niet over eigen bronnen beschikken, zich baseren op die van de GEVES). We kunnen eveneens moeilijk snappen dat ze wijnproducenten verder willen aanzetten om met ‘probleemdruivenrassen’ te werken. Daarnaast is het al even absurd om te begrijpen dat een vereniging met economische belangen de ontwikkeling wil vertragen van druivenrassen die resistent zijn tegen bepaalde wijngaardziekten, te meer met het oog op de volksgezondheid. Tenzij natuurlijk dat ze concurrerende kwekerijen of instellingen willen begunstigen, of producenten van fytosanitaire producten !!!!!!!!!!!!!

cabernetcarol_etiquette

Voor andere “Opinie” artikels klik hier

Geef een reactie