Twee nieuwe AOP’s in Bourgogne

04/01/2018 - De ene draagt de naam van een dorp, Vézeley, en de andere refereert naar een heel departement, Bourgogne Côte d’Or.

In een arrest van 30 oktober jongstleden werd de herkomstbenaming Vézelay erkend, voorbehouden voor witte wijnen op basis van chardonnay die gemaakt worden in de gemeentes Vézelay, Asquins, Saint-Père en Tharoiseau, in de Yonne.

Het is de erkenning van een zeer oude wijnstreek (we vinden er sporen van terug die dateren van de 1e eeuw na Christus) die in de 18e eeuw bijna 500 hectare groot was, maar vrijwel volledig verdween na de phylloxera. In 1960 restte er nog amper 2 hectare.

Deze herkomstbenaming telt 256 hectare, maar slechts 70 hectare staan momenteel aangeplant. De wijnstokken, gericht naar het zuid-zuidoosten, liggen aan weerskanten van de Cure (rivier) op een hoogte tussen 190 en 330 meter.

Vézelay bevindt zich op een 30-tal kilometer ten zuiden van Saint-Bris-le-Vinveux en op een 10-tal kilometer ten westen van Avallon.

Ook de complementaire geografische herkomstbenaming Côte d’Or werd boven de doopvont gehouden en kan gebruikt worden voor rode en witte wijnen die gemaakt worden in een 30-tal gemeenten binnen het gelijknamige departement, plus nog 4 in Saône-et-Loire. Dit alles is goed voor ongeveer 1000 hectare wijngaarden.

Deze nieuwe vermelding komt naast andere subregionale herkomstbenamingen te staan, zoals Bourgogne-Côte-du-Couchois, Bourgogne Tonnerre of Bourgogne-Côtes-d’Auxerre.

Voor meer “News”, klik hier

Geef een reactie